Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 5
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Jannie RietveldM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)549923102,56120340
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
94,00100,33113,33
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1861088828294,0094,002
210410691301100,3397,173
3103117120340113,33102,564
41
52
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0