Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Ellen VeenstraM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)569904100,44126311
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
98,00103,6799,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
17212410329999,6799,674
2779112629498,0098,831
384115112311103,67100,442
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0