Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Jannie RietveldM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)526632105,33140332
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
110,67100,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
14
210092140332110,67110,671
39591114300100,00105,332
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0