Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 7
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Jannie RietveldM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)5915143695,73140332
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
110,6792,6791,6791,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
14
210092140332110,67110,671
39591114300100,00105,332
4761237627591,67100,783
5103908027391,0098,334
61
780878925685,3395,732
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0