Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 7
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Sandra BekkerM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)51151609107,27124345
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
109,33107,33105,17
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1102112101315105,00105,004
212299124345115,00110,001
312011686322107,33109,112
43
59797122316105,33108,174
610311791311103,67107,271
72
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0